ಅಖಿಲವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಖಿಲವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಓದುಗರು, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು,ವರದಿಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಕೋರುತ್ತೇವೆ

ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮಂಡಳಿ

ಅಖಿಲವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp
error: Content is protected !!