ಯಶಸ್ಸು ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಬುದ್ಡನೆಡೆಗೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಾರಟಗಿ:ಯಶಸ್ಸು ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಬುದ್ಡನೆಡೆಗೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಯುವ ಬಳಗದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp
error: Content is protected !!