75ನೇ ಯಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿನಾಚರಣೆಯಅಂಗವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಫೋರಂನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ 75 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp
error: Content is protected !!