ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೋಪ್ಪಳ: ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ ಅಂಡಾಣು ವೀರ್ಯಾಣು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ, ಪಚನ ನಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ, ಬಳಲಿ ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಾಲವರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ

Read more
WhatsApp
error: Content is protected !!