ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

*2. ಸಸಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು* ಇದರ ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಮರಿಹುಳು ಸಸಿಗಳ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮ

Read more
WhatsApp
error: Content is protected !!