ಯವಕರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ: ಶಂಕರ ಬಿದರಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 50% ಜನರು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೇ, ದೇಶದ ಒಟಾರೆ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ

Read more

ತಳಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಜಾಗೃತಿ

ಕುಕನೂರು : ತಳಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಿನಾಂಕ 20 ರಂದು ಯೂಥ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿಂಗ್ ಇವರಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ

Read more
WhatsApp
error: Content is protected !!